For inkludering
Ingebjorg Finnbakk Norge Sårbare grupper i Norge

For inkludering

I dag gir jeg 5000 NOK til Rode Kors sitt arbeid paa migrasjonsfeltet. Hvorfor gjor jeg det? Fordi vi ikke er passive samfunnsborgere i offerroller Fordi vi kan skape den fremtid og det samfunn vi vil ha Fordi mennesker fortjener det Fordi verdier kontinuerlig skapes og maa opprettholdes Fordi jeg tar et aktivt valg om aa stadig etterstrebe aa anse meg selv som skaper, og ikke som et offer, paralysert av frykt Fordi folk flest er bra folk Fordi jeg tror at de fleste mennesker bidrar mer positivt dersom de blir sett, hort og respektert Fordi jeg onsker meg saa inderlig mer debatt, krav, og fokus paa inkludering enn frykt og spekulasjon Fordi jeg tror at vi blir rikere Fordi jeg tror vi faar, og ikke mister Fordi jeg tror at i baade frykt og alturisme saa er inkludering og aa «see den andre» losningen Fordi jeg tror at refleksjon og politikk kan vaere konstruktivt, nyansert, streng og balansert, men at vi alltid alltid kan samtidig vaere inkluderende, kjaerlige og respektfulle Fordi jeg tror at forstaa alltid tjener mer enn aa fordomme og plassere i kategorier Fordi jeg tror vi har mye a laere Fordi jeg ikke kan kontrollere alt, men jeg vil gjore det jeg kan med det jeg kan kontrollere. Fordi inkludering, en god fremtid, og menneskeverd er et felles samfunnsansvar Derfor gir jeg i dag 5000 kroner til Rode Kors. Som en start. Som et bidrag til noe jeg har inderlig, inderlig troen paa. Penger er ikke det viktigste for aa lykkes, men penger blir naa en midlertidig losning for meg saa lenge jeg bor i Kongo og ikke har mulighet til aa gi saa mye tid og oppmerksomhet som jeg onsker. Jeg haaper du ogsaa vil bidra. Enten med penger, tid, oppmerksomhet, eller alt. Og mest av alt som en som stopper tanker om offerrolle, frykt og maktesloshet. Vi er aktive skapere og samfunnsborgere. Rode Kors er en viktig og troverdig aktor som legger til rette for vaart samfunnsansvar og skriver paa sine egne sider: "Integrering av flyktninger og andre migranter er en viktig samfunnsoppgave. Språkkompetanse, sosiale nettverk, tilgang til arbeid og følelsen av å ha et meningsfull liv er avgjørende for god integrering og inkludering. Norske myndigheter kan ikke alene gi innvandrere en god start på livet i Norge. Det har vi alle et ansvar for. Røde Kors erfarer at flyktningers følelse av tilhørighet til Norge blir skapt gjennom positive relasjoner med "vanlige folk" i lokalmiljøene. Barn som har flyktet alene er en spesielt utsatt gruppe med ekstra behov for god omsorg og oppfølging" Bli med og stott dette arbeidet, med menneskelig eller materiel kapital.

Innsamlet beløp:
Mål: 15 000 kr
Periode:
22.12.2016 22.01.2017

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
For inkludering
Ingebjorg Finnbakk
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close