Røde Kors møter mennesker i sårbare og utsatte livssituasjoner hver dag, enten det er ensomme eldre i besøkstjenesten, barnefamilier på asylmottak eller personer uten lovlig opphold på Helsesenteret for papirløse. Våre aktiviteter er med på å gi de mest utsatte blant oss en bedre og tryggere hverdag. Vårt mandat er å gi upartisk bistand kun på grunnlag av behov.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close