Bryllaupsfond til Hjelpekorpset
Anja Standal Barstadvik Gi nødhjelp verden over

Bryllaupsfond til Hjelpekorpset

Vi har lagt bak oss eit år med gode minner, men også med sterke opplevingar og hendingar. Terrorangrepa i Oslo og på Utøya, ulykker, orkaner og ekstremver – i alle desse situasjonane treng vi menneske som frivillig bruker si tid, sine evner og si medkjensle for å gjere det best mogleg for flest mogleg. Røde Kors Hjelpekorps er ei slik frivillig gruppe som gjer ufatteleg mykje i dei mest sårbare situasjonane våre. Anja var ein aktiv medlem i hjelpekorpset i fleire år og fekk der lære om blant anna førstehjelp, skredsøk, redningsarbeid og generell beredskap. Tom har til samanlikning fullført eit førstehjelpskurs. Dersom de ynskjer å gi oss ei gåve til bryllaupet ville vi sett stor pris på om dette var eit bidrag til arbeid som hjelpekorpset gjer, og til utstyr som dei treng i dette arbeidet. Tusen takk for gåva! ----- Along with all the delights of the last year we have had a share of less fortunate events, such as the terrorism in Oslo and Utøya, accidents such as the stranded Hurtigrute boat in Ålesund, two hurricanes and other extreme weather. All these situations have needed the help of volunteers who use their time, skills, and energy in assistance and rescue. Red Cross “Hjelpekorps” is one of these volunteer groups that do a lot in our most vulnerable situations. Anja was an active member of this group for many years and got to learn a lot about first aid, avalanche, search and rescue and other things. Tom by comparison once completed a first aid course, but the less said about that better. If you want to give a gift to our wedding, we would be very happy if that could be a contribution to the work that this group do, and for the equipment they need in their work. Thank you very much!

Innsamlet beløp:
Mål: 1 000 kr
Periode:
02.01.2012 01.06.2012

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Bryllaupsfond til Hjelpekorpset
Anja Standal
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close