Dette er en katastrofe vi har fryktet lenge. Nepal er svært utsatt for jordskjelv og mange bygninger er ikke trygge. Vi er nå i dialog med Nepal Røde Kors for å kartlegge hvordan vi kan hjelpe.

Det er krevende å få full oversikt over situasjonen etter jordskjelvet, da mobilnettet har brutt sammen i deler av de rammede områdene, men Røde Kors-frivillige hjelper nå med evakuering av skadde og førstehjelp. Du kan også hjelpe - start en innsamling nå slik at vi kan nå så mange som mulig, så fort som mulig!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close