Doner eller start egen innsamling til vårt beredskapslager

De siste årene har det vært mange voldsomme humanitære katastrofer rundt omkring i verden. Hver gang katastrofen inntreffer er Røde Kors der for å hjelpe. Vi har muligheten til å komme og hjelpe så raskt fordi vi har beredskapslagre.

Vi trenger din hjelp til å fylle beredskapslagrene. Trykk på knappen "velg produkter" til høyre, for å velge hva du vil gi til hjelp for ofrene av neste katastrofe. Velg deretter om du vil betale for utvalgte produkter, eller om du vil starte din egen innsamling og invitere dine venner, kolleger og forretningsforbindelser til å bidra til innsamlingen.

Gjennom denne aksjonen ønsker vi å kjøpe produkter for en verdi av 2 millioner kroner til vårt beredskapslager og på denne måten redde flere liv når neste katastrofe inntreffer.

Dette er eksempler på faktiske kostnader på produkter som Røde Kors til enhver tid må ha på beredskapslagrene. Ved å kjøpe disse produktene bidrar du til Røde Kors nødhjelpsfond og muliggjør vår raske respons ved katastrofer.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close