IT-Tingets innsamling 2014
It-tinget Oslo Barn i Norge

IT-Tingets innsamling 2014

Bli med å samle inn til Digital leksehjelp. Klarer vi å nå 100.000,- har Røde Kors mulighet til å tilby Digital leksehjelp på 3 nye steder, i tillegg til en oppgradering av utstyret i Oslo, hvor de allerede tilbyr Digital leksehjelp i dag. De tre stedene vil etter all sannsynlighet være Nord-Trøndelag, Bergen og Stavanger. Med Digital Leksehjelp ønsker Oslo Røde Kors å nå ungdommer som av en eller annen grunn ikke har mulighet til å besøke våre ordinære leksehjelpsentre. Utgangspunktet for Røde Kors Leksehjelp er å forhindre frafall fra skolen samt gi ungdommene mulighet til videre skolegang, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Digital Leksehjelp supplerer derfor den ordinære Leksehjelpen. Vi når ungdommene der de er. Tjenesten tilbyr leksehjelp over internett, via video og chat. På lik linje med den ordinære leksehjelpen, vil Digital Leksehjelp tilbys til elever i ungdomsskolen og den videregående skole. Røde Kors vil med disse midlene kunne gi startpakker på fem PC’er inkl. webcamera og headset á 25.000,-. Dette vil i praksis si at de har mulighet til å bemanne tjenesten med 60 frivillige hver dag, og med det ha kapasitet til å hjelpe opptil 150 ungdommer med leksene hver eneste dag (dette er optimistiske tall, men fullt mulig med 60 frivillige). Bakkeløpet kan med andre ord bidra til at flere ungdommer lykkes med skolearbeidet, noe som igjen kan bidra til at færre ungdommer dropper ut av skolen.

Innsamlet beløp:
Mål: 100 000 kr
Periode:
17.09.2014 21.09.2014

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
IT-Tingets innsamling 2014
It-tinget
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close