Barn i Norge

Barn trenger støtte og trygghet - også i Norge. Noen har ikke råd til å reise på ferie, noen trenger leksehjelp og andre trenger trygge voksne å snakke med.

Det finnes barn i Norge som er fattige, det finnes barn som har forelder på krisesenter eller i fengsel, noen faller utenfor skolen og noen barn bor på asylmottak. De trenger alle vår støtte. De trenger et håp! Men enkle midler kan vi tenne håp om en bedre fremtid.
Røde Kors bidrar med aktiviteter, trygge møteplasser og gode frivillige. De innsamlede midlene går for eksempel til Ferie for alle, Leksehjelp i ungdoms- og videregående skole, aktiviteter for barn på krisesenter og Røde Kors-telefonen - et samtaletilbud til alle mellom 6 og 18 år.

Gi utsatte barn i Norge nye muligheter. Start en meningsfull innsamling i ditt nettverk.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close